Edukacja

Jak uczymy?

Małe dzieci nabywają nowych umiejętności poprzez obserwację otoczenia i zabawę. Uwielbiają powtórzenia i odgrywanie ról zaobserwowanych w świecie dorosłych. Dlatego też, zajęcia prowadzone przez nauczyciela przeplatają się ze swobodną zabawą, kiedy to dzieci w naturalny sposób utrwalają to, czego się dowiedziały o otaczającym je świecie.

Starsze odkrywają świat poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, pracę indywidualną i w grupach. Nabywają umiejętności współpracy, negocjacji, planowania i wspólnego podejmowania decyzji dzięki wspólnym projektom. Przygotowują się do szkoły zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Program edukacyjny realizowany jest na bazie miesięcznych tematów – Themes

W każdej sali zorganizowane są Centra Edukacyjne-Centers, w których dzieci, przy wsparciu nauczyciela prowadzącego, w grupach, lub samodzielnie pracują, ćwiczą, eksperymentują, konstruują i bawią się. Program edukacyjny realizowany jest na bazie Miesięcznych Tematów – Themes, związanych z wydarzeniami w otaczającym nas świecie.

Nasi nauczyciele używają następujących metod:

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz

MDS wykorzystywana jest w edukacji jak i w domu podczas indywidualnych zabaw z dzieciem. Stosuje się ją jako system ćwiczeń albo wykorzystuje się jaj elementy. MDS bardzo dobrze służy przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania w przedszkolach- dzięki wielozmysłowemu uczeniu liter. Zasadniczą rolę w tej metodzie odgrywają elementy, wzrokowy, słuchowy i motoryczny.

Edukacja matematyczna

wg. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Różnorodne zajęcia wprowadzają dzieci w świat matematyki

Metoda ruchu rozwijającego

Weroniki Sherborne

”Gimnastyka mózgu”

Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona. Są to ćwiczenia wspomagające koncentrację

Zajęcia ortofoniczne

Ćwiczenia narządów mowy zapobiegające wadom wymowy prowadzone przez przedszkolnego logopedę

Ćwiczenia grafomotoryczne

wg prof. H. Tymichovej. Są to ćwiczenia, które rozwijają sprawność ruchową ręki oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Sprawiają, że pisanie przychodzi dzieciom łatwiej.

Poznaj nas lepiej

Chcesz dowiedzieć się więcej lub odwiedzić nasze Przedszkole bezpośrednio? Serdecznie zachęcamy do kontaktu już dzisiaj!