Cele przedszkola

Jakie są cele naszego przedszkola?

Celem naszego przedszkola jest zapewnienie otoczenia stymulującego wszechstronny rozwój dziecka. Cel ten osiągamy dzięki zorganizowaniu bezpiecznego otoczenia, wysoko wykwalifikowanej kadry, oraz rozwijającego indywidualny potencjał każdego dziecka programu edukacyjnego.

Podstawą sukcesu edukacyjnego Przedszkola Polsko-Angielskiego Buzzy Bee jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa od pierwszych chwil pobytu w naszym przedszkolu, a także wyrobienie poczucia własnej wartości poprzez wychowanie w atmosferze szacunku i respektowania potrzeb każdego dziecka. Stawiamy na samodzielność , kreatywność i pewność siebie -cechy bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Poznaj nas lepiej

Chcesz dowiedzieć się więcej lub odwiedzić nasze Przedszkole bezpośrednio? Serdecznie zachęcamy do kontaktu już dzisiaj!