Zajęcia fakulkatywne

Zajęcia fakultatywne

Na życzenie dzieci i rodziców organizujemy zajęcia dodatkowe, które odzwierciedlają zainteresowania naszych przedszkolaków.

Aikido

Trening dziecięcy składa się z gier, zabaw oraz elementów aikido mających na celu rozwój dziecka. Poprzez ruch i wykonywane pod kotrolą instruktora zapewnia się dziecku ogólny rozwój fizyczny. Brak rywalizacji powoduje, że dzieci trenując aikido stają się pogodni i przyjaźni wobec siebie.

Taniec

Zajęcia taneczne wyrabiają u dzieci poczucie rytmu, słuchu oraz płynności ruchów,a także rozwijają ich sprawność ruchową. Dzięki zajęciom dzieci nabywają umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych, a także pokonują swoją nieśmiałość oraz tremę towarzyszącą podczas prezentacji swoich umiejętności.

Zajęcia teatralne

Zabawa w teatr pozwala przedszkolakom na rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, dyscypliny oraz zaangażowania . Zajęcia pomagają dziecku w uświadomieniu sobie możliwości własnego ciała, umiejscowienie go w przestrzeni i wyodrębnienie go z otaczającego świata. Dzieci nabywają umiejętności słuchania, odpowiadania, komunikowania się i spontaniczne poznawanie innej osoby – bohatera.. Dzięki zabawom teatralnym dziecko poznaje samego siebie, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości.

Zajęcia sportowe

Rozwijają motorykę , poczucie przynależności do grupy, orientację w przestrzeni, koordynację ruchów, wytrwałość, zdolność koncentracji i szybkość reagowania. Dzieci poprzez sport uczą się samodzielności , dyscypliny i pracy w grupie. Podczas zajęć sportowych w przedszkolu poznają liczne ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe i zabawy ruchowe.

.

Ceramika-plastyka

Zajęcia te pobudzają twórczą ekspresję plastyczną, rozbudzają wyobraźnię dzieci, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne, tak potrzebne dzieciom w przygotowaniu do nauki pisania. Zajęcia z ceramiki są okazją do zapoznania się z naturalnym tworzywem, jakim jest glina, która jest kształtowana przy użyciu różnych technik lepienia ręcznego. Prace wykonywane przez dzieci są wypalane w specjalnym piecu, a następnie szkliwione przez dzieci. Dzięki temu są bardzo ciekawe, a możliwość zabrania ich do domu lub podarowania komuś w prezencie są dodatkową motywacją do pracy

Zumba

Podczas Zumby dzieci uczą się koordynacji i równowagi; kształtuje i rozwija się kreatywność i dyscyplina oraz pamięć. Zumba pobudza pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.

.

Poznaj nas lepiej

Chcesz dowiedzieć się więcej lub odwiedzić nasze Przedszkole bezpośrednio? Serdecznie zachęcamy do kontaktu już dzisiaj!