Edukacja anglojęzyczna

Edukacja anglojęzyczna

Jak dzieci uczą się języków?

Dzieci uczą się języków bez wysiłku, w naturalny sposób. Małe dzieci są w stanie przyswoić dwa lub trzy języki równocześnie pod warunkiem, że zapewni się im odpowiedni, żywy kontakt z każdym z języków. Dziecko, które nauczy się języka obcego w dzieciństwie, będzie miało dar przyswajania języków obcych do końca życia.

Czym jest Immersion Method?

Jest to nauka umożliwiająca poznanie obcego języka poprzez naturalny kontakt z tym językiem a nie poprzez nauczanie go jako przedmiotu. Metoda ta jest stosowana z ogromnym powodzeniem w krajach wielojęzycznych.. Dzieci opanowują język obcy równocześnie czyniąc postępy w języku ojczystym.

Jak działa Immersion Method?

Immersion Method oparta jest na następujących założeniach:
Nauka języka powinna być rozpoczęta wcześnie ażeby była efektywna. Powinien być zapewniony naturalny kontakt z językiem obcym. Język powinien być używany w konkretnych sytuacjach, aby przekazać pragnienia, myśli i uczucia.
Wiele programów nauki języka obcego jest stosowanych bez powodzenia, ponieważ drugi język jest nauczany tylko jako przedmiot. Uczniowie nie mają wystarczającej możliwości ażeby słuchać języka i używać go do porozumiewania się.

Jakie są cele Immersion Method?

  • Biegła umiejętność posługiwania się językiem angielskim
  • Rozwinięcie świadomości kulturowej

Jakie korzyści odniesie moje dziecko z edukacji w jezyku angielskim w pierwszych latach życia?

Dzieci, które uczęszczają do przedszkola dwujęzycznego opanowują drugi język w sposób naturalny w wieku, kiedy mózg jest najbardziej zdolny do zdobywania umiejętności językowych. Daje im to przewagę nad dziećmi, które zaczynają naukę języka w późniejszych latach lub, które uczą się języka obcego tylko kilka godzin w tygodniu. Proces nauki drugiego języka otwiera umysł dziecka na inne dziedziny nauki. Co więcej, dwujęzyczne dzieci dużo łatwiej przyswajają trzeci język.

Czy znajomość ojczystego języka oraz innych przedmiotów nie zostanie niekorzystnie naruszona u mojego dziecka?

Badania zgodnie pokazują, że nie obniża się umiejętność posługiwania się językiem ojczystym. To samo odnosi się do wszystkich innych przedmiotów, włączając matematykę, przedmioty artystyczne i ścisłe. Przeciwnie, dzieci często osiągaja lepsze wyniki podejmując naukę w szkole

Jaka jest rola rodziców?

Mimo, iż byłoby to korzystne, nie jest koniecznym, aby rodzice mówili po angielsku. Regularny kontakt między przedszkolem a rodzicami zapewnia, że rodzice są świadomi postępów swojego dziecka, wiedzą też jak mogą uczestniczyć w jego edukacji.

Wczesne rozpoczęcie nauki drugiego języka da Twojemu dziecku paszport to współczesnego świata!

Poznaj nas lepiej

Chcesz dowiedzieć się więcej lub odwiedzić nasze Przedszkole bezpośrednio? Serdecznie zachęcamy do kontaktu już dzisiaj!